Mariehamns Pensionärsförening

Nyset utgivning vintern 2021

Material

Utgivning

   
07.01 19.01
28.01 09.02
25.02 09.03
23.03 07.04 (onsdag)
29.04 11.05
26.08 07.09
23.09 05.10
21.10 02.11
25.11 8.12 (onsdag)

 

Nyset: redaktör Jan-Erik Berglund tel. 0457 342 5337, janke.berglund@gmail.com

Sänd Nysets material helst med e-post till: ingegerd falk@mtryck.ax