Mariehamns Pensionärsförening

Styrelsen för Mariehamns Pensionärsförening r.f. 2024:

Ordinarie:
Jarl Danielsson ordf
Christian Beijar, viceordf
Gunilla Blomroos
Tom Eckerman
Ralf Hellman

Birger Sandell
Siw Wikström

Suppleanter:
Marita Andersson
Anders Appel
Ragnhild Wideman
Inga-Britt Wirta

 

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare och mandattiden är två år.

Styrelsen sammanträder minst 9 ggr per år och oftast 1:sta måndagen i månaden.
Ersättarna blir kallade till sammanträdet, men har inte rösträtt.
Flera arbetsgrupper finns för att underlätta styrelsens arbete.