Mariehamns Pensionärsförening

Styrelsen för Mariehamns Pensionärsförening r.f. 2021:

Jarl Danielsson ordf
Christian Beijar, viceordf
Tom Eckerman
Ralf Hellman
Gunnar Johansson

Birger Sandell
Siw Wikström

 

 

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fem ersättare och mandattiden är två år.

Styrelsen sammanträder minst 9 ggr per år och oftast 1:sta måndagen i månaden.
Ersättarna blir kallade till sammanträdet, men har inte rösträtt.
Flera arbetsgrupper finns för att underlätta styrelsens arbete.