Mariehamns Pensionärsförening

Styrelsen för Mariehamns Pensionärsförening r.f. 2019:

Kaj Grundström, ordf
Susanna Bolin, viceordf
Christian Beijar
Tom Eckerman
Ralf Hellman
Gunnar Johansson

Birger Sandell

 

Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare och mandattiden är två år.

Styrelsen sammanträder minst 9 ggr per år och oftast 1:sta måndagen i månaden.
Ersättarna blir kallade till sammanträdet, men har inte rösträtt.
Flera arbetsgrupper finns för att underlätta styrelsens arbete.