Mariehamns Pensionärsförening

 Välkommen till MPF:s hemsida!

     

  

              

Digitala ZOOM-IT träffar och info från SPF finns här: IT-länkar

Nyset utkommer enligt tidsplan och vi tar tacksamt emot material till tidningen.

 

       Häng med upp på nätet

Tisdag
4.10
10:00

Nyset utgivning

Vid utebliven tidning meddela gärna per e-post till mariepens@outlook.com, eller ring 0457 3828 696

Alla händelser hittar du i kalendern.