Mariehamns Pensionärsförening

Nybyggarne

Våren 1987 väcks tanken och förslaget att det i pensionärsföreningens regi skall byggas modellsektioner av staden Mariehamn på 1920-tal. Startskottet äger rum 1-27 oktober med sakkunnig hjälp av Albin Svensson från Vörå. Av byggarna står väl Paula Mäkinen i en lite klass för sig som förutom träd och buskar, bilar, personer, kor och hästar också berikat modellstaden med de detaljrika modellerna av Miramar, Socis och kyrkan

Verksamhet:
Med undantag av sommarmånaderna samlas nybyggarna andra och fjärde onsdagen i Mariepark för kaffe, instruktioner, råd och historier. Byggandet sker hemma.

Nybyggarnes ordförande:                          
Sten Hansen tel: 04575957781                     
epost: stenochmona@gmail.com              

 

Koppling till Mariehamns Stads presentation av modellstaden mariehamn

Länk till uppgifter om modellstaden Mariehamn

Texter för varje vitrin: (Beskriver huset och dess ägare, Kvarter nr, Tomt nr, Gatuadress m.m.)

Vitrin 1

Vitrin 2

Vitrin 3

Vitrin 4

Vitrin 5

Vitrin 6

Vitrin 7

Vitrin 8

Vitrin 9

Vitrin 10

Vitrin 11