Mariehamns Pensionärsförening

Nybyggarne

Våren 1987 väcks tanken och förslaget att det i pensionärsföreningens regi skall byggas modellsektioner av staden Mariehamn på 1920-tal. Startskottet äger rum 1-27 oktober med sakkunnig hjälp av Albin Svensson från Vörå. Under mer än trettio år har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden. Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 m motsvaras av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadsmodellen levande och unik. Av byggarna står väl Paula Mäkinen i en lite klass för sig som förutom träd och buskar, bilar, personer, kor och hästar också berikat modellstaden med de detaljrika modellerna av Miramar, Socis och kyrkan.

Verksamhet:
Med undantag för sommarmånaderna samlas nybyggarna andra och fjärde onsdagen varje månad för kaffe, instruktioner, råd och historier i Mariehamnsmuseet, Ålandsvägen 42 (under Mathishallen). Intresserade och nyfikna yngre krafter välkomnas, tag gärna kontakt!

Byggandet sker hemma, och arbetet med att komplettera modellen fortgår. År 2014 donerades stadsmodellen till privat ägo och exponeras i sin nuvarande form i ett för ändamålet specialinrett (investering ca 750 000 €) ca 500 m2 stort utrymme på Ålandsvägen 42. Modellen som omfattar 11 stora vitriner invigdes 5 juni 2015. År 2018 aktiverades och registrerades föreningen Miniatyrstadens vänner r.f. med syfte att främja historisk byggnadskultur i Mariehamn genom att bevara och utveckla Miniatyrstaden i Mariehamnsmuseet.

Ordförande:
Guy Schåman, tel: 018-21909,
e-post: guys@aland.net                      

Läs mera här om modellstaden i Mariehamnsmuseet

Texter för varje vitrin: (Beskriver huset och dess ägare, Kvarter nr, Tomt nr, Gatuadress m.m.)

Vitrin 1

Vitrin 2

Vitrin 3

Vitrin 4

Vitrin 5

Vitrin 6

Vitrin 7

Vitrin 8

Vitrin 9

Vitrin 10

Vitrin 11