Mariehamns Pensionärsförening

Händelsekalender

Torsdag
25.8
00:00

Nyset material

Annonsbokning och original skickas per e-post till carina@samba.ax Textmaterial e.d. skickas per e-post till ingegerd.falk@mtryck.ax
Tisdag
6.9
10:00

Nyset utgivning

Vid utebliven tidning meddela gärna per e-post till mariepens@outlook.com, eller ring 0457 3828 696
Torsdag
22.9
00:00

Nyset material

Annonsbokning och original skickas per e-post till carina@samba.ax Textmaterial e.d. skickas per e-post till ingegerd.falk@mtryck.ax
Tisdag
4.10
10:00

Nyset utgivning

Vid utebliven tidning meddela gärna per e-post till mariepens@outlook.com, eller ring 0457 3828 696
Torsdag
20.10
00:00

Nyset material

Annonsbokning och original skickas per e-post till carina@samba.ax Textmaterial e.d. skickas per e-post till ingegerd.falk@mtryck.ax
Tisdag
1.11
10:00

Nyset utgivning

Vid utebliven tidning meddela gärna per e-post till mariepens@outlook.com, eller ring 0457 3828 696
Torsdag
24.11
00:00

Nyset material

Annonsbokning och original skickas per e-post till carina@samba.ax Textmaterial e.d. skickas per e-post till ingegerd.falk@mtryck.ax
Onsdag
7.12
10:00

Nyset utgivning

Vid utebliven tidning meddela gärna per e-post till mariepens@outlook.com, eller ring 0457 3828 696