Mariehamns Pensionärsförening

Modellstaden finns i Mariehamnsmuseet, Ålandsvägen 42

Presentation av vitrinernas innehåll

   Nedanstående kartbild visar vitrinernas placering i Mariehamnsmuseet. Byggnaderna är huvudsakligen listade enligt de personer som på 1920-talet ägde tomterna. I de fall där flera personer ägt samma tomt och byggnad under 1920-talet har modellbyggarna valt att ge husen namn efter den person som ägt husen flest år, eller som starkast förknippas med dem. Efter tomtägarens namn följer den gamla tomt- och kvartersbeteckningen samt även dagens adress, detta för att läsaren lättare ska kunna orientera sig.

 

Uppgifterna om byggnaderna har tagits fram genom arkivstudier och intervjuer med äldre mariehamnare. Texten kompletteras med gamla fotografier och originalritningar. Uppgifterna är främst hämtade ur Mariehamns stads historia (volymerna 1861-1911 och 1911-1961) och ur lagfartsprotokoll och brandstodshandlingar i Ålands landskapsarkiv. Ovärderliga är de muntliga uppgifter om tomtägarna som getts av personer som vuxit upp i eller har kännedom om Mariehamn på 1920-talet. Ett stort tack till dem samt till landskapsarkivet, museibyrån och stadsarkitektkontoret.

Mariehamns stads kulturnämnd

Modellstaden och denna presentation vill främst väcka ett intresse för värnandet av gamla miljöer. De låter samtidigt kunskapen om gammal byggnadstradition fortleva för eftervärlden.

 

Mariehamns pensionärsförening tackar alla som medverkat i bygget av modellstaden, inte minst föreningens underavdelning "Nybyggarne" samt Mariehamns stad. Pensionärsföreningen tackar även de otaliga privatpersoner som ställt upp med bilder och rapporter från en svunnen tid och däremellan på plats diskuterat byggets små, men viktiga detaljer.

Mariehamns pensionärsförenings styrelse

Vi har byggt modellstaden:

Åke Ahlqvist, Axmar Andersson, Tryggve Andersson, Birger Bergman, Torbjörn Biskop, Waldemar Blomberg, Harry Borenius, Olof Dahlgren, Karl-Johan Edlund, Göran Ekblom, Christer Ekström, Erik Eriksson, Ingmar Eriksson, Rolf Eriksson, Nils Flodin, Lorentz Grönlund, Sten Hansen, Bror Helenius, Olle Henriksson, Johan Holmberg, Karl-Johan Hultgren, Ove Iko, Holger Isojoki, Lars-Herman Jansson, Lawrence Jansson, Per-Ole Jansson, Fredrik Johansson, Lars Jansson, Melker Johansson, Rolf Kalm, Elis Karlsson, Stig Karlsson, Unto Lindberg, Håkan Linberg, Arthur Lindblom, Hans Lindblom, Sten-Gunnar Lindblom, Lars-Ove Lindén, Matti Lindstedt, Per-Olof Manners, Jan-Erik Manselin, Hilding Mattsson, Paula Mäkinen, Folke Rostén, Lennart Sjölund, Mathias Snellman, Gunnar Sporre, Bengt Svenblad, Nils Söderlund, Ronny Söderlund, Kjell Wesén, Per-Erik Wickström, Bengt Öfverström, Arthur Öhberg, Jarl Östberg,Holger Östenson, Erik Wennström.